CE

Sök
Stäng denna sökruta.
CEöversättningsbyråUiguriska – Professionell översättning till och från uiguriska

Uiguriska – Professionell översättning till och från uiguriska

Professionell språköversättning är en viktig del inom den globala kommunikationen och affärsverksamheten. Som certifierad språktjänsteleveratör med över 25 års erfarenhet, förser CE översättningsbyrå sina kunder med noggranna och kulturellt anpassade översättningar till och från uiguriska, samt över 70 andra språk som underlättar lyckad kommunikation och förståelse mellan individer och organisationer med olika språkbakgrund och kulturer.

Oavsett om du är ute efter en enkel ord-för-ord-översättning eller en kulturellt nyanserad tolkning på urdu som bevarar den unika tonaliteten i din text, så levererar vi resultat. Testa vår professionella översättningstjänst redan idag!

Uiguriska översättningstjänster

Dokumentöversättning

Detta inkluderar översättning av skriftliga dokument som kontrakt, rapporter och marknadsföringsmaterial.

Översättning av webbsajter

Översättning av webbsidor och deras innehåll, inklusive texter, bilder och videor, för att nå en bredare publik.

Röstöversättning

Innebär inspelning av en röstöversättning på ett annat språk för en video- eller ljudproduktion.

Undertextöversättning

Innebär översättning och visning av skriven text i visuell form, vanligtvis i filmer eller videor, som följer den talade dialogen.

Desktop publishing och typsättning

Detta innebär förberedelse och formatering av utskriftsmaterial.

Översikt av det uiguriska språket

Uiguriska är ett turkspråk med djupa rötter som talas av miljontals människor i Centralasien. Det nedtecknades först så tidigt som på 700-talet i dokument som tillhörde det uiguriska riket, och med tiden spreds dess inflytande över hela regionen så att det nu används i länder som Kina, Kazakstan, Kirgizistan och Mongoliet.

Några av huvuddragen i det uiguriska språket är dess skrift som härrör från det traditionella mongoliska alfabetet, dess införlivande av flera kinesiska strukturer och lånord samt dess utveckling av ett stort antal dialekter sedan dess ursprung för hundratals år sedan.

Hur du får våra professionella uiguriska översättningar

 • Fyll i det nedanstående mailformuläret
 • Bifoga dokumenten som ska översättas
 • Klicka på skicka och invänta sedan svar från en av våra projektledare
 • Vi återkommer till dig så snart som möjligt med en kostnadsfri offert för ditt projekt

Fördelar med CE översättningsbyrå

 • CE är en professionell översättningsbyrå med över 25 års erfarenhet
 • Vi erbjuder översättningar på uiguriska åt företag såväl som till privatpersoner och vi utlovar noggrannhet och precision i allt vårt arbete
 • Vårt team av översättare har uiguriska som modersmål, vilket garanterar att dina översättningar blir korrekta och idiomatiska
 • Vi erbjuder en rad översättningstjänster, inklusive webbplatslokalisering, dokumentöversättning och programvarulokalisering
 • Våra priser är konkurrenskraftiga och vi erbjuder snabba handläggningstider för alla projekt

Kontakta oss idag för en kostnadsfri offert på ditt översättningsprojekt!

Certifierad uigurisk översättning

Vi erbjuder certifierade uiguriska översättningar i vårt serviceutbud, vilket genomförs enligt erkända branschstandarder för noggrannhet, aktualitet och kvalitetssäkring.

Med våra certifierade översättningar kan du vara säker på att dokumenten kommer att accepteras av relevanta myndigheter.

Tack vare PoliLingua kan ditt företag nu expandera sin verksamhet till Indien utan att behöva oroa sig för några språkbarriärer!

Uigurisk översättning åt olika branscher

Juridiska översättningar

Juridiska dokument, kontrakt, avtal och intyg, samt domstols- och invandringsdokument.

Medicinska översättningar

Medicinska dokument, rapporter, recept och information om läkemedel, medicinska procedurer och utrustning.

Företagsöversättningar

Affärsdokument, marknadsföringsmaterial, finansiella rapporter och annat affärsrelaterat innehåll.

Tekniska översättningar

Tekniska dokument, manualer, specifikationer och instruktioner relaterade till olika branscher som IT, teknik och tillverkning.

Översättningar av webbplatser och programvara

Webbplatsinnehåll, mobilappar och användargränssnitt för programvara för att nå uiguriska målgrupper.

Juridiska översättningar på uiguriska

På CE tillhandahåller vi juridiska översättningstjänster på uiguriska åt alla kunder som är i behov av det. Våra juridiska översättare har lång erfarenhet och stor kunskap om de juridiska, språkliga och kulturella aspekterna vilket garanterar en tjänst av högsta kvalitet.

Vi förstår det rättsliga ramverket på både regional och internationell nivå, så att de juridiska översättningarna kan användas i olika juridiska jurisdiktioner. Översättningarna genomgår en noggrann granskningsprocess och uppfyller de mest krävande standarderna för noggrannhet, precision och tydlighet innan det slutliga dokumentet levereras till kunden.

När du samarbetar med CE översättningsbyrå kan du känna dig säker på att dina översatta juridiska dokument, oavsett språk, alltid kommer att innehålla relevant information på ett korrekt sätt.

 • Kontrakt, avtal och förhandlingar, inklusive inköpsavtal, serviceavtal och leasingavtal
 • Domstolsinlagor, inklusive klagomål, motioner och andra juridiska handlingar
 • Patentansökningar och andra immateriella dokument
 • Juridiska brev, e-postmeddelanden och andra former av korrespondens
 • Juridiska rapporter, expertvittnesrapporter och andra juridiska dokument
 • Statliga dokument, inklusive licensansökningar och myndighetsansökningar

Översättning på uiguriska av webbplatser och programvaror

Tack vare vårt team av expertlingvister erbjuder vårt företag inte bara korrekta översättningar utan också utmärkt kundservice. Genom att investera i en sådan snabb och pålitlig service kan företag nå nya marknader som tidigare kan ha varit otillgängliga på grund av språkbarriärer.

Det är ingen överraskning att CE är det självklara valet för många företag runt om i världen när det gäller översättningar på uiguriska för webbplatser och programvaror.

Affärsöversättningar på uiguriska

CE gör det möjligt för uiguriska företag att frodas på en global marknad genom att tillhandahålla översättningstjänster av hög kvalitet. Vi erbjuder översättningstjänster åt uiguriska företag som är tillförlitliga och godkända av många yrkesverksamma i branschen.

Vårt team av expertöversättare säkerställer noggrannhet och flyt för både uiguriska-svenska översättningar samt svenska-uiguriska översättningar. Dessutom garanterar vi att alla våra kunders dokument, oavsett om det är affärsmail eller kontrakt, alltid kommer att förbli helt konfidentiella och säkra.

Så varför inte dra nytta av CE översättningsbyrås affärsöversättningar på uiguriska idag?

 • Broschyrer, flygblad, annonser och annat marknadsföringsmaterial
 • Ekonomiska rapporter, bokslut, resultatredovisningar och andra finansiella dokument
 • Företagspolicyer, rutiner och riktlinjer
 • E-post, brev och andra former av korrespondens
 • Produktkataloger, tekniska specifikationer och datablad
 • Arbetsbeskrivningar, personalhandböcker och andra HR-dokument

Storleken på den uigurisktalande marknaden

Uiguriska är ett turkiskt språk som talas av cirka 10 miljoner människor, främst i den autonoma regionen Xinjiang i Kina.

Uigurer är en etnisk minoritetsgrupp i Kina och har utsatts för betydande kulturellt och språkligt förtryck. Trots detta är den uigurisktalande marknaden fortfarande relativt viktig, med en stor del av befolkningen i Xinjiang som har uiguriska som sitt modersmål.

Dessutom finns uiguriska samhällen i andra delar av Kina, Centralasien och Turkiet. På grund av den nuvarande politiska situationen i Xinjiang måste företag som vill expandera till den uigurisktalande marknaden närma sig denna marknad med försiktighet och kulturell känsla.

Få gratis prisförslag

Vi översätter från i princip alla elektroniska format och kan i de flesta fall bibehålla exakt samma format och layout som i källdokumentet.
Inga problem. Vi kan till och med arbeta direkt i din webbsidas källkod. På begäran kan vi även ladda upp dina filer direkt till internet, redo för navigering.

Ja, en testöversättning kan erbjudas, antingen i form av ett pilotprojekt eller ett kostnadsfritt test. Det bästa sättet att testa CE är med ett pilotprojekt, vanligtvis en kort text som översätts till alla språk du behöver. Ett pilotprojekt gör det möjligt för oss att ägna samma tid och resurser till översättningen som vi gör i normala fall och därmed blir resultatet mera representativt. Testöversättningar är begränsade vad gäller längd och språkkombinationer. Var god kontakta oss för vidare information.

Detta beror på dokumentets storlek. För brådskande jobb, tala bara om när du behöver det!

Tiden det tar är beroende av tjänsten du behöver. Vi kan leverera upp till 2 000 ord per arbetsdag och språkkombination.

CE erbjuder oslagbara returneringstider, med levererans redan nästa dag, under veckoslut eller till och med samma dag, beroende på antalet ord och tillgängligheten för våra översättare.

Vår standardleverans är på runt 1 500 översatta ord per arbetsdag och språkkombination, men vi kan ofta öka antalet ord om du har ett särskilt brådskande arbete.

I normala fall, ja. Vi kan använda upp till 20 översättare samtidigt och har tidigare hanterat projekt som krävde en arbetstakt på 50 000 ord per dag (ungefär 200 sidor per dag).

Vår databas med översättare och korrekturläsare omfattar hundratals språkkombinationer. När det gäller ovanliga kombinationer kommer vår lingvistavdelning att kontakta, testa och rekrytera professionella översättare för önskad språkkombination och expertkunskap.

Vi förstår skillnaderna mellan språkvarianter, såväl som betydelsen av att använda korrekt variant, och i vårt nätverk av översättare ingår lingvister som kan översätta till och från de flesta språkvarianter.

CE kan hantera ett mycket stort antal språkkombinationer på samma gång. Vårt globala nätverk av översättare och korrekturläsare täcker hundratals kombinationer. Dessutom möjliggör ces översättningsteknik att ett obegränsat antal översättare kan arbeta på en enskild fil samtidigt, synkroniserat över flera språkkombinationer.

Ja, vi kan översätta och leverera PDF-filer. Eftersom PDF-filer inte alltid innehåller redigerbar text, kan det hända att den slutgiltiga layouten inte överensstämmer exakt med det ursprungliga källdokumentet.

Utöver översättningar kan CE erbjuda ett brett utbud av relaterade tjänster. Våra kompletterande tjänster omfattar korrekturläsning, språkgranskning, redigering, omskrivning och textanalys.

Tyvärr inte. Vi specialiserar oss uteslutande på textöversättningar.

Tolkning handlar om konvertering av talat språk, medan översättning avser konvertering av skriftligt material.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök