CE

Sök
Stäng denna sökruta.
CEöversättningsbyråTekniska översättningar

Tekniska översättningar

Innehållsförteckning

CE översättningsbyrå har varit ledande inom tekniska översättningar i över 25 år.

Med ett team av certifierade och erfarna språkexperter erbjuder vi omfattande tjänster skräddarsydda för att tillgodose våra kunders behov inom deras respektive områden: från tillverkning och konstruktion till medicinteknik och annat.

Vi levererar snabba och korrekta texter till konkurrenskraftiga priser och är dedikerade åt professionella tekniska översättningar till över 70 språk som passar din budget.

Vad innebär teknisk översättning?

Teknisk översättning innebär bland annat översättning av tekniska dokument som manualer, användarguider, specifikationer, datablad, patent och vetenskapliga artiklar. Det kräver en hög ämneskompetens eftersom materialen vanligtvis involverar specialiserad terminologi och jargong som kanske inte är bekant för allmänheten.

Tekniska översättare måste ha djup kunskap om det ämne som översätts, samt stark förståelse i käll- och målspråket. De måste kunna förmedla teknisk information på målspråket samtidigt som de behåller den avsedda innebörden och syftet med det ursprungliga dokumentet.

Teknisk översättning innebär ofta användning av specialistverktyg, till exempel översättningsminnen, databaser och terminologihantering för att säkerställa konsekvens och noggrannhet under hela översättningsprocessen. Målet med tekniska översättningar är att producera tydligt, korrekt och lättförståeligt material som kan användas av yrkesverksamma på målspråket.

Vad som ingår i våra tekniska översättningstjänster

Här är ett urval av teknikmaterial som vi översätter till olika språk:

  • Användar- och driftsmanualer och guider för maskiner och utrustning
  • Produktspecifikationer och säkerhetsdatablad
  • Tekniska ritningar, scheman och tekniska specifikationer
  • Patentansökningar, tekniska rapporter, kvalitetskontroller och kvalitetssäkringsdokument
  • Tekniskt utbildningsmaterial och e-utbildningsmoduler
  • Forskningsrapporter och akademiska artiklar
  • Tekniskt marknadsföringsmaterial, till exempel produktbroschyrer och kataloger

Teknisk dokumentöversättning

Tekniska dokumentöversättningar kan delas in i olika kategorier baserat på syfte och typ av tekniskt innehåll. Här är några vanliga typer av dokumentöversättningar:

Instruktionsmanualer

Instruktionsmanualer är tekniska dokument som ger stegvisa instruktioner om hur man använder en produkt eller tjänst. De kan översättas till flera språk för att underlätta global distribution och användning.

Produktspecifikationer

Produktspecifikationer är tekniska dokument som beskriver en produkts egenskaper och funktionalitet. De kan översättas för att säkerställa att produkten marknadsförs korrekt och effektivt på internationella marknader.

Tekniska rapporter

Tekniska rapporter är tekniska dokument som ger detaljerad information om ett visst tekniskt ämnesområde. De kan översättas för vetenskapliga tidskrifter, konferenser och presentationer.

Patent

Patent är tekniska dokument som beskriver uppfinningar och innovationer och deras rättsliga skydd. De kräver hög noggrannhet och teknisk expertis för att säkerställa att patentet är ordentligt skyddat i flera jurisdiktioner.

Tekniska dokument

Inkluderar tekniska ritningar, scheman och planritningar som beskriver en produkts design och konstruktion. De kräver korrekt översättning för att säkerställa att produkten kan tillverkas korrekt.

Säkerhetsmanualer

Säkerhetsmanualer är tekniska dokument som ger instruktioner för säker användning av en produkt eller tjänst. De kan översättas för att säkerställa att produkten används säkert på internationella marknader.

Tekniska lokaliseringstjänster

Vi erbjuder också ett komplett utbud av lokaliseringstjänster, utformade speciellt för tillverkare som vill lokalisera sina produkter eller webbplatser för målmarknader runt om i världen.

Våra lokaliseringsteam utför språkliga granskningar och tester som ser till att din produkt är fullt lokaliserad innan den lanseras på marknaden. Det innebär t.ex. att man säkerställer att texterna är kulturellt anpassade så att dina produkter tilltalar potentiella kunder i olika länder eller regioner.

Procedur för tekniska översättningstjänster

Steg 1: Välj språkkombinationer

Det första steget är att välja de språkkombinationer du behöver. Vi hanterar över 70 språk, inklusive engelska, spanska, franska, tyska, italienska, portugisiska, nederländska, ryska och kinesiska. När du har bestämt vilket språkpar som bäst passar dina behov, fortsätt till steg 2.

Steg 2: Skicka dokumenten

Nästa steg är att skicka dina dokument till oss som behöver översättas. Allt du behöver göra är att ladda upp dem i vårt mailformulär eller skicka dem via e-post så tar vi hand om resten. När vi har fått dina dokument kommer vi att tilldela lämpliga översättare som har expertis inom det specifika ämnet för ditt/dina dokument.

Steg 3: Kvalitetssäkringsprocess

Vi implementerar en rigorös kvalitetssäkringsprocess innan vi levererar de slutgiltiga översättningarna till våra kunder. Processen inkluderar kontroll av stavnings- och grammatikfel samt att allt innehåll har översatts korrekt till det begärda språket. Våra experter granskar också varje dokument flera gånger innan de levereras tillbaka till kunden så att det inte finns några avvikelser eller fel kvar i den slutliga översatta versionen.

Tekniska översättningar i olika branscher

Vi hanterar ett brett spektrum av tekniska översättningsområden. Här är några av de viktigaste tekniska översättningarna inom olika industrier:

Teknisk översättning

Översättning av tekniska dokument relaterade till teknik som tekniska specifikationer, ritningar och scheman.

Fordonsöversättning

Översättning av tekniska dokument relaterade till fordonsindustrin som användarmanualer, servicemanualer och tekniska ritningar.

Översättning inom flygindustrin

Översättning av tekniska dokument relaterade till flygindustrin som flygplansmanualer, underhållsmanualer och tekniska rapporter.

Informationsteknik (IT)

Översättning av tekniska dokument relaterade till IT som användarmanualer för programvara, lokalisering av programvara och tekniska supportdokument.

Telekommunikation

Översättning av tekniska dokument relaterade till telekommunikation som användarmanualer för telekommunikationsutrustning, tekniska specifikationer och supportmaterial.

Tillverkningsöversättning

Översättning av tekniska dokument relaterade till tillverkning som processbeskrivningar, utrustningsmanualer och kvalitetskontrolldokumentation.

Medicintekniska produkter

Översättning av tekniska dokument relaterade till medicintekniska produkter som användarmanualer, bruksanvisningar och märkningsinformation.

Energiöversättning

Översättning av tekniska dokument relaterade till energibranschen som tekniska specifikationer för energiproduktionsutrustning och manualer för energidistributionssystem.

Miljööversättning

Översättning av tekniska dokument relaterade till miljöbestämmelser och standarder som miljökonsekvensbeskrivningar och hållbarhetsrapporter.

Detta är bara några exempel på de huvudsakliga tekniska områdena vi översätter. Som internationell leverantör av språktjänster har vi expertis inom ett flertal områden och kan erbjuda specialiserade översättningstjänster för att tillgodose våra kunders specifika behov.

Fördelar med våra tekniska dokumentöversättningstjänster

Teknik- och tillverkningsöversättningar är komplexa processer. Det är viktigt att välja rätt leverantör som inte bara har grundlig erfarenhet av de språkpar du behöver, utan också om de tekniska termer som används i din bransch. Låt oss ta en titt på några av de fördelar som gör att våra tjänster sticker ut:

Teknisk expertis

Vårt tekniska team består av lingvister med expertis inom allt från teknik till läkemedel. Detta gör det möjligt för oss att förse våra kunder med översättare som är specialiserade inom sitt område och som förstår även de mest komplexa terminologierna som används i deras branscher. Alla våra lingvister genomgår en omfattande granskningsprocess som inkluderar en rad tester som är utformade för att bedöma deras kvalifikationer, språkliga förmågor, kunskaper och erfarenheter. Dessutom består teamet endast av modersmålstalare, så att inga nyanser eller dialektala skillnader går förlorade i översättningen.

Avancerad kvalitetssäkring

Noggrannhet är avgörande när det gäller teknik- och tillverkningsöversättningar eftersom även ett litet fel kan få omfattande konsekvenser. Det är därför vi har utvecklat en rigorös kvalitetssäkringsprocess som inkluderar både manuella granskningar samt automatiserade kontroller med hjälp av specialiserade programvaruverktyg som XBench och SDL Trados Studio. Med hjälp av denna process följer vi alla relevanta branschstandarder samtidigt som vi levererar korrekta översättningar som låter naturliga för all offentlig användning, inklusive webbplatser, användarmanualer och produktbeskrivningar. Dessutom erbjuder vi efterredigeringstjänster för finjustering av alla dokument.

Konkurrenskraftig prissättningsmodell

Varje företag har olika behov när det gäller budgetbegränsningar, vilket är anledningen till att vi erbjuder flexibla prissättningsalternativ, specifikt anpassade för varje projekt beroende på dess komplexitet och omfattning. Vi strävar också efter transparens när det gäller vår prissättningsmodell, så vi kommer alltid att hålla dig informerad om alla potentiella kostnader förknippade med ditt projekt innan vi börjar arbeta med det så att det inte uppstår några överraskningar på vägen.

Snabba leveranser

CE översättningsbyrå förstår hur viktigt det är för företag att få sina tekniska dokument översatta snabbt utan att kompromissa med noggrannhet eller kvalitet. Därför garanterar vi snabba handläggningstider.

Branschledande projekthantering

Vi använder toppmoderna projekthanteringsverktyg som säkerställer ett smidigt arbetsflöde mellan kunder, översättare och projektledare under varje steg i översättningsprocessen. Detta gör det möjligt för oss att tillhandahålla snabba handläggningstider utan att offra kvalitet eller noggrannhet – oavsett hur komplext eller stort ditt projekt kan vara.

Hur du får en kostnadsfri offert för din tekniska översättning

Det är hur enkelt som helst! Bifoga dokumenten i vårt offertformulär så får du snabbt kontakt med en av våra projektledare.

Om du har frågor eller ytterligare information i samband med ditt översättningsprojekt, tveka inte att ringa eller maila oss, vi hjälper dig mer än gärna.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök