CE

Sök
Stäng denna sökruta.
CEöversättningsbyråSpråk som en spegel av komplexitet

Språk som en spegel av komplexitet

Innehållsförteckning

Erkännandet av ”EU-familjens” kulturella mångfald är ultimat genom de 23 officiella språken i EU-27 och med en speciell post för en kommissionär för flerspråkighet (ska vi förvänta oss att snart få en kommissionär för EU-ärenden?). Det finns dessutom 60 ”lokala” språk som talas i specifika regioner – vad händer med dessa?

I början av EU-integrationen fanns det bara fyra officiella språk. Det är anmärkningsvärt att den Europeiska kol- och stålgemenskapens allra första förordning handlade om erkännandet av dessa officiella språk och nödvändigheten av att översätta officiella dokument till dessa språk. År 1958 fanns det bara 24 tolkar (lingua franca var franska, till och med det första fördraget skrevs endast på franska). För närvarande finns det omkring 2,5 tusen tolkar och översättningstjänsten har därmed vuxit med 100 gånger. Med 23 språk svarar översättningstjänsten för 506 språkkombinationer. Om EU utvidgas till 33 språk kommer antalet kombinationer öka till 1056!

Under de senaste 15 åren har trenden i EU varit till fördel för engelskan. För närvarande skrivs två tredjedelar av Kommissionens dokument på engelska och mindre än 15 % på franska. Tidigare var situationen den motsatta. ”Priset” för flerspråkigheten uppgår till 1,1 billioner euro per år, eller omkring 1,5 % av den totala EU-budgeten.

Hur ofta behöver vi ”flerspråkighet”? Inte ofta. Den nuvarande tjeckiska regeringens webbplats skrivs på 3 språk: tjeckiska, franska och engelska. Det verkar som om människor kan åtminstone ett av de tre språken (hur är det med de andra 21?).

Det verkar som om den europeiska språksituationen – teorin och praktiken – visualiserar de verkliga tillvägagångssätten för ”europeisering”.

En komplex entitet både vad gäller religion och kultur i Europa (med enorma antal immigranter med olika religiösa bakgrunder som t.ex. Islam i Frankrike och Tyskland för att nämna några) representerar högst komplicerade frågor som rådande identitet och kultur. Mycket ofta får de ”underjordiska” rörelserna övertaget över motståndarna vilket t.ex. förorsakat en klyfta mellan kristendomen och islam.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök