CE

Sök
Stäng denna sökruta.
CEöversättningsbyråPULP etablerar partnerskap med 25 andra universitet

PULP etablerar partnerskap med 25 andra universitet

Innehållsförteckning

Under hösten 2009 kommer projektet Princeton University Language Project (PULP) öka till 25 högskolecampus i hela landet, bara fyra år efter att Eugene Yi startade programmet.

Yi inspirerades att starta programmet genom sina erfarenheter som deltagare i Princeton-in-Beijing (Princeton i Peking). PULP stöder internationella ideella organisationer som stöter på språkhinder genom att ge fri översättning som utförs av frivilliga studenter. När YI var i Kina såg han ett språkhinder i den offentliga hälsovården för Pekings inhemska befolkning.

Till en början bestod PULP:s arbete av Yi och en grupp vänner som tillhandahöll översättningar från engelska till kinesiska. Men gruppen såg snabbt en möjlighet till expansion, säger Yi.

”Vi borde ha fler människor som gör detta”, kommer Yi ihåg att han tänkte. ”Vi kan verkligen förändra det sätt som icke-statliga organisationer verkar på genom att förse dem med ett stor grupp översättare som de kan utnyttja.”

Och expanderat har den. PULP har svällt till mer än 300 medlemmar på grundutbildningsnivå sedan starten, däribland 20 till 30 regelbundna bidragsgivare som deltar i veckovisa arbetsgrupper, säger ordförande Lily Fu.

Hitintills har satellitplatser etablerats i Georgetown och Wellesley där översättare hanterar projekt som skickats till PULP, säger Fu.

Medan antalet andra högskolor som ska gå med i PULP fortfarande inte är fastställts, menar Fu att framgången med de nuvarande partnerskapen visar att PULP kan expandera till nationell nivå.

“Som jag nu tänker mig att detta ska hända är det genom en löst centraliserad sektor, på samma sätt som elektriska nät fungerar med separata kraftverk som genererar sina egna översättningar.”

Yi säger att han även kommer inrikta sig på fler klubbar för entreprenörskap på andra universitet, inte vara språkavdelningar.

“Det är verkligen en övning i entreprenörskap. Man lär sig verkligen mycket genom att skapa något som det här”, förklarar han.

Gruppen översätter nu 50 sidor per termin i språk som inbegriper kinesiska, franska, japanska, koreanska och spanska. Eleverna har hjälpt organisationer som World Wildlife Fund och New York Asian Women’s Center (NYAWC), som arbetar inom områden som folkhälsa, miljömedvetenhet och barns rättigheter. Broschyrer och årsrapporter finns bland de dokument som översatts.

PULP har också hjälpt till på hemmaplan genom att översätta dokument för Princetons voluntärorganisation Orange Key tours.

När PULP har mottagit en förfrågan om översättning tillhandahåller gruppens förbindelser de första översättningarna. PULP:s redaktörer, både inhemska och utländska talare på respektive språk, granskar sedan översättningarna, förklarar Fu. Slutligen överlämnar förbindelserna det översatta arbetet till berörd organisation.

Dessa program har berömt PULP för utfört arbete. Maggie Ji, NYAWC:s koordinatör, uttryckte sin organisations tacksamhet i ett brev i universitetstidningen The Daily Princetonian. PULP gör verkligen en positiv inverkan”, skrev Ji.

Universitetet har också öst beröm över gruppen. Tashfin Samiul Huq och PULP tilldelades priset 2008 International Service Award förra maj av Davis International Center, som erkände gruppens ”tvärkulturella humanitära” insatser.

Medan det närmsta ultimata målet för PULP är att utöka översättarbasen, betonar Fu att kvalitet och konsistens i den dagliga verksamheten fortfarande är kärnan i PULP:s fortsatta framgång, som drivs av ”frivilliga som älskar språk och samhälle”.

”PULP är en mycket unik Princeton-organisation i det sätt som vi interagerar med yttre grupper, med en lös överenskommelse om att äventyra högskolans namn”, säger Yi. »”Denna klubb förbinder sig verkligen till det medborgerliga engagemang som finns där ute mycket i linje med vad Princeton försöker att göra ”i nationens tjänst och till gagn för alla nationer.”

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök