CEÖversättningsbyråLokalisering

Lokalisering

Tänk globalt, agera lokalt

Vi säkerställer att er produkt, applikation eller hemsida är fullständigt anpassad för användning utomlands.

Webbsajter

En hemsida på internet skapar enorma möjligheter att nå ut till företag och personer runt om i världen. Med tanke på dagens höga konkurrens är det av stor vikt att företagets hemsida är internationellt anpassad för att nå ut till de miljoner internetanvändare och potentiella köpare som inte talar landets språk.
Undersökningar har visat att sannolikheten för att en internetanvändare köper något på en webbsida är fyra gånger så stor när personen kan läsa sidan på sitt eget språk. Ur ett internetperspektiv är därför översättning utan tvivel en nyckelstrategi i företagets marknadsföring.
Webblokalisering inbegriper mer än att bara översätta en hemsida till ett annat språk. Det kräver en total förvandling och anpassning från en kultur till en annan, inklusive alla detaljer som mått, tid, datum, storlek, m.m.

Datorprogram & Mjukvara

Den vanligaste orsaken till att ett mjukvaruföretag översätter sina datorprogram är att öka vinsten och nettoinkomsten. Logiken är mycket enkel: Högre total inkomst kompenserar för stora kostnader för research och utveckling samt marknadsföring av produkten. En större budget gör det möjligt att skapa bättre produkter och ta viktiga marknadsandelar.
Fullständig lokal anpassning
Nå ut till de utländska marknaderna