CEÖversättningsbyråKvalitetssäkring

Kvalitetssäkring

Genomgående, i hela översättningskedjan

CE översättningsbyrå är vi fast beslutna att leverera språktjänster av högsta kvalitet till våra kunder. Vi förstår att korrekta och kulturellt känsliga översättningar och andra språkrelaterade lösningar är avgörande för att företag och individer ska lyckas i dagens globaliserade värld. Därför har vi etablerat ett omfattande kvalitetsledningssystem som omfattar alla aspekter av vår verksamhet.
Kvalitet är hörnstenen i allt vi gör på CE, och vi vänder på varje sten för att säkerställa högsta standard. Vårt dedikerade team av lingvister genomgår rigorös utbildning och följer strikta kvalitetssäkringsprocesser för att säkerställa korrekta och kulturellt anpassade tjänster.
Dessutom genomför vi regelbundna interna revisioner, använder avancerade språkteknologiska verktyg och implementerar mekanismer för kundfeedback för att kontinuerligt förbättra vårt kvalitetsledningssystem. Med vårt orubbliga engagemang för excellens kan du lita på att vi levererar projekt av högsta kvalitet, skräddarsydda för dina specifika behov.

Vår strategi för att upprätthålla hög kvalitet

Kvalificerat team

Vårt team av lingvister, projektledare och kvalitetssäkringsspecialister är noggrant utvalda baserat på deras språkkunskaper, ämneskompetens och branscherfarenhet. De genomgår rigorös utbildning och testning för att säkerställa att de uppfyller våra höga standarder.

Standardiserade processer

Vi följer en väl definierad uppsättning rutiner och riktlinjer för varje tjänst vi tillhandahåller. Dessa inkluderar projektomfattning, terminologihantering, användning av översättningsminne, redigering och korrekturläsning samt hantering av kundfeedback.

Tekniska verktyg

Vi använder toppmoderna tekniska verktyg för att stödja våra språktjänster, till exempel CAT-verktyg (datorstödd översättning), programvara för terminologihantering och programvara för kvalitetssäkring.

Kvalitetssäkring

Vi har ett dedikerat team av kvalitetssäkringsspecialister som granskar varje projekt före leverans. De kontrollerar noggrannhet, fullständighet, konsekvens och efterlevnad av kundkrav och branschstandarder.

Kontinuerlig förbättring

Vi utvärderar regelbundet våra resultat och söker feedback från våra kunder för att identifiera förbättringsområden. Vi använder denna feedback för att genomföra korrigerande och förebyggande åtgärder som förbättrar vår kvalitet och kundnöjdhet.

Vårt kvalitetsåtagande

Kvalitet är inte bara en uppsättning rutiner och standarder för oss, utan en kultur som genomsyrar allt vi gör. Våra teammedlemmar brinner för språk och strävar efter att leverera bästa möjliga språklösningar till våra kunder. De uppmuntras att dela sin kunskap och expertis med varandra och att lära av varandras erfarenheter.
Vi främjar också en kultur av kontinuerlig förbättring, där alla uppmuntras att identifiera möjligheter till tillväxt och innovation. Vi investerar i vårt teams professionella utveckling och förser dem med de resurser och verktyg de behöver för att hålla sig uppdaterade med de senaste trenderna och bästa praxis inom språkbranschen.
På CE är kvalitet inte bara ett modeord, utan en grundläggande princip som styr allt vi gör. Vi är fast beslutna att leverera språktjänster av högsta kvalitet till våra kunder och att upprätthålla en kultur av excellens och kontinuerlig förbättring. Vi inbjuder dig att själv uppleva vår kvalitetsstrategi och att delta i vår strävan efter språklig perfektion.

ISO 17100

ISO 17100 är en europeisk standard som antagits av CEN (Europeiska standardiseringskommittén). Syftet med denna standard är att fastställa och definiera kvalitetskraven på de tjänster som erbjuds av översättningsbyråer.
Standarden ger både leverantörer av översättningstjänster och deras kunder en beskrivning och definition av hela tjänsten. Samtidigt fungerar den som ett regelverk som översättningsfirmor kan använda sig av för att ta fram arbetsrutiner och på så sätt uppfylla de behov som finns på marknaden.
Kvalitetssäkring är av högsta betydelse, och att arbeta enligt standarden handlar om att uppmuntra alla inblandade i processen att fokusera på kvalitet. En annan sak som betonas i standarden är att alla steg i arbetet ska kunna mätas och analyseras.
Vi på CE går ett steg längre än vad standarden kräver. Alla våra översättare är specialister inom olika ämnesområden och behärskar inte bara målspråket, utan har det också som modersmål.
CE har tillhandahållit högkvalitativa språklösningar till uppdragsgivare i över 20 år. Genom kontinuerliga investeringar i spetsteknologi, kan vi leverera högsta möjliga standard vad gäller språkkvalitet, för att du ska kunna ha fullständigt förtroende för de översättningar vi levererar till dig.
På din begäran, kan vi bevisa kvaliteten på vårt arbete med hjälp av ett pilotprojekt eller en testöversättning, såväl som att tillhandahålla referenser och fallstudier som beskriver vårt arbete med andra kunder inom din bransch. Vi kan även tillhandahålla information som beskriver våra leverantörers erfarenhet, såväl som information om kvalitetssäkringsregler och tillämpade kvalitetskontroller.
Eftersom kvalitetssäkring är centralt för allt vi gör, har 94 % av våra kunder angett att de skulle rekommendera oss till en kollega, vilket är ett resultat som vi är mycket stolta över. Genom att välja CE översättningsbyrå kan du vara säker på att dina förväntningar kommer att uppfyllas samt att vi kommer att fortsätta förstå och handla i enlighet med dina behov.
Kvalitetsfokus utan kompromisser
Högsta kvalitet, alltid, utan undantag