CEÖversättningsbyråAuktoriserad

Auktoriserad

Stämplade översättningar utförda av statscertifierade translatorer

Auktoriserade översättningar används för dokument som måste presenteras för offentliga myndigheter i juridiska ändamål. Några av de dokumenttyper som måste översättas av auktoriserade översättare är:
Personbevis • Födelseintyg • Giftermålsintyg • Skilsmässointyg • Domstolsdokument • Testament • Akademiska intyg • Diplom • Adoptionspapper • Immigrationsdokument
Auktoriserade översättningar styrs av lokala bestämmelser i varje land. I en icke-auktoriserad översättning kan översättaren ibland översätta texten med en personlig stil och textton, i syfte att göra den lämpligare för målgruppen.
Men när det gäller auktoriserade översättningar måste de vara exakta översättningar från källspråk till målspråk. De måste också innehålla en skriven paragraf från översättaren, en rund stämpel som bara auktoriserade översättare får använda och måste bestyrkas med översättarens underskrift för att accepteras av domstolar och myndigheter.
Uttryck och beskrivningar som ”Offentlig översättning”, ”Intygar översättningens korrekthet”, ”Bekräftar ordagrann överensstämmelse i översättningen”, eller liknande fraser erkänns inte officiellt som auktoriserade översättningar enligt lagen.
Konfidentialitet och sekretess
Alla översättningar förblir fullständigt konfidentiella