CE

Sök
Stäng denna sökruta.
CEöversättningsbyråLokalisering av programvara: En omfattande guide

Lokalisering av programvara: En omfattande guide

Innehållsförteckning

Lokalisering av programvara (L10N) är idag en förutsättning för att nå ut till en global publik och expandera till nya marknader. Det förbättrar användarnas tillfredsställelse, engagemang och användning genom att undanröja språkbarriärer och få programvaran att passa in i användarnas kulturella sammanhang.

Framgångsrik lokalisering av programvara kräver en kombination av språklig expertis, kulturell känslighet och teknisk kompetens för att skapa en sömlös användarupplevelse som känns skräddarsydd för varje marknad. I vår omfattande artikel går vi igenom de viktigaste aspekterna av programvarulokalisering och varför du behöver det.

Vad är programvarulokalisering?

Lokalisering av programvara är processen att anpassa en programvara så att den uppfyller de språkliga, kulturella och funktionella kraven för en specifik målmarknad eller målgrupp. Målet med lokalisering är att få programvaran att kännas naturlig och användarvänlig för personer som talar ett annat språk och kommer från olika kulturella bakgrunder.

Microsoft, ett av de företag som var först med att utforma lokaliseringsbegreppet, anser att ”lokalisering av en produkt kräver att produkten anpassas till både språket och kulturen på en viss marknad. (…) Faktum är att den slutliga lokaliserade versionen av originalprodukten ska se ut och kännas som om den hade utformats i användarens hemland.”

Lokalisering handlar alltså om mer än bara översättning av text. Det innebär att olika delar av programvaran modifieras för att säkerställa att den inte bara är begriplig utan också kulturellt relevant och funktionellt lämplig för användare i målregionen. Denna process tar hänsyn till en rad faktorer, inklusive språk, kulturella normer, datum- och tidsformat, valutasymboler, måttenheter, juridiska krav med mera.

Lokalisering kontra översättning: Skillnaden

Lokalisering och översättning är närbesläktade begrepp, men de har olika innebörd och betydelse när det gäller att anpassa innehåll till olika språk och kulturer. Översättning innebär att en text omvandlas från ett språk till ett annat. Det fokuserar främst på den språkliga aspekten av innehållet och säkerställer korrekt och meningsfull omvandling av ord och meningar.

Lokalisering är däremot en bredare process som innebär att innehåll, produkter eller tjänster anpassas för att vara kulturellt lämpliga, relevanta och användbara på en specifik marknad. Lokalisering inkluderar översättning som en del av processen, men det omfattar även andra element som säkerställer en sömlös och meningsfull upplevelse för målgruppen.

Internationalisering kontra lokalisering: Skillnaden

Internationalisering (I18N) och lokalisering är två närbesläktade begrepp i processen att anpassa programvara och innehåll för en global publik. Även om de arbetar hand i hand, hänvisar de till olika steg i att göra en produkt lämplig för olika språk och kulturer.

Syftet med internationalisering är att möjliggöra en programvaruprodukt, det vill säga att tillhandahålla funktionerna så att lokaliserare bekvämt och enkelt kan välja lämplig form av funktionen för sitt specifika språk.

I grund och botten lägger internationalisering grunden för enkel lokalisering genom att utforma programvaran på ett sätt som separerar språkberoende element från kärnkoden. Lokalisering bygger på internationalisering genom att skräddarsy programvaran för en viss kultur och ett visst språk. Både internationalisering och lokalisering är viktiga steg för att effektivt nå ut till en global publik och erbjuda en sömlös användarupplevelse i olika regioner och på olika språk.

Globalisering kontra lokalisering: Skillnaden

Globalisering (G11N) och lokalisering är två sammankopplade begrepp som företag och organisationer tar hänsyn till när de expanderar sina produkter eller tjänster till internationella marknader. De omfattar olika strategier och tillvägagångssätt för att nå ut till en global publik.

Globalisering är den strategiska processen att utforma och utveckla produkter, tjänster och innehåll på ett sätt som gör att de lätt kan anpassas och säljas i olika regioner och kulturer. Fokus ligger på att skapa en enhetlig och standardiserad produkt som kan lanseras på flera marknader med minimala ändringar.

Följaktligen fokuserar globalisering på att skapa en standardiserad produkt som enkelt kan lanseras på olika marknader, medan lokalisering innebär att produkten anpassas för att möta de specifika behoven och preferenserna på enskilda marknader.

Varför lokalisering är viktigt

Lokalisering är viktigt av flera skäl, särskilt i dagens sammankopplade och globaliserade värld. Det gör det möjligt för företag och organisationer att effektivt nå ut till och engagera olika målgrupper i olika regioner. Här är några viktiga skäl till varför lokalisering är viktigt:

Förbättrad användarupplevelse

Lokalisering säkerställer att användarna kan interagera med programvara, produkter och innehåll på sitt modersmål, vilket gör upplevelsen mer intuitiv och användarvänlig. Användare är mer benägna att engagera sig i och använda produkter som tillgodoser deras språkliga och kulturella preferenser. Enligt Nimdzi säger 9 av 10 personer att de skulle välja bort en produkt om den inte finns tillgänglig på deras modersmål.

Kulturell känslighet

Att anpassa innehållet till lokala kulturella normer, värderingar och känsligheter visar respekt för målgruppens kultur. Detta minimerar risken för att oavsiktligt väcka anstöt eller missförstånd på grund av kulturella skillnader.

Ökad marknadspenetration

Lokalisering öppnar möjligheter att komma in på nya marknader och nå ut till målgrupper som tidigare kan ha varit otillgängliga på grund av språkbarriärer. Det kan avsevärt utöka ett företags kundbas.

Konkurrensfördel

I många branscher kan lokaliserade produkter och tjänster ge ett företag en konkurrensfördel jämfört med konkurrenter som inte har investerat i lokalisering. En lokaliserad upplevelse kan ge bättre gensvar hos användarna och skapa en starkare varumärkesnärvaro.

Högre konverteringsfrekvens

Användare är mer benägna att göra inköp eller vidta önskade åtgärder när de presenteras med innehåll som talar till dem på deras eget språk och följer deras kulturella normer. I rapporten Can’t Read, Won’t Buy – B2C, som fick det passande namnet 2020 och som omfattade mer än 8 000 konsumenter i 29 länder, fann undersökningsföretaget att 65 % av konsumenterna föredrar innehåll på sitt modersmål och att 40 % skulle avstå från att köpa en produkt eller tjänst som inte erbjuds på deras eget språk.

Konsekvent varumärke

Effektiv lokalisering gör att varumärket förblir konsekvent på olika marknader. Även om innehållet anpassas förblir varumärkets kärnvärden och budskap intakta.

Efterlevnad av lagar och regler

Olika regioner har varierande rättsliga och regulatoriska krav. Lokalisering säkerställer att produkter och innehåll följer lokala lagar och standarder, vilket minskar juridiska risker och potentiella påföljder.

Effektiv kommunikation

Korrekt och kulturellt relevant kommunikation är avgörande för att förmedla information, instruktioner och budskap på ett effektivt sätt. Lokalisering säkerställer att dessa budskap är tydliga och meningsfulla för målgruppen.

Kundförtroende och lojalitet

När användarna känner att en produkt har skräddarsytts för deras behov är det mer sannolikt att de litar på varumärket och förblir lojala kunder. Detta kan leda till positiva muntliga rekommendationer och långsiktiga relationer.

Bättre användarengagemang

Innehåll som är kulturellt relevant och som berör användarna har större chans att engagera dem på ett djupare plan. Engagerade användare är mer benägna att ge feedback, använda produkten oftare och bli förespråkare.

Optimerade användargränssnitt

Lokalisering tar hänsyn till användargränssnittselement som datumformat, numeriska format och måttenheter, vilket gör programvaran eller applikationen mer funktionell och användarvänlig i olika regioner.

Effektiv kundsupport

Genom att erbjuda kundsupport på det lokala språket kan användarna få hjälp på ett mer effektivt sätt. Det minskar kommunikationshinder och förbättrar den övergripande supportupplevelsen.

Vem behöver programvarulokalisering?

Programvaruutvecklare och företag som skapar applikationer, webbplatser eller digitala produkter kan dra nytta av lokalisering för att göra sina erbjudanden mer tillgängliga och användarvänliga för en global publik. Även utvecklare av videospel kan öka sin spelarbas genom att lokalisera sina spel, bland annat genom att översätta text i spelet, tillhandahålla lokaliserade berättarröster och anpassa spelmekaniken till olika kulturer.

E-handelsföretag som vill sälja produkter eller tjänster internationellt kan förbättra användarnas engagemang och konverteringsgrad genom att erbjuda sin plattform på flera språk och anpassa sig till lokala preferenser. Detaljhandelsföretag som expanderar sin verksamhet till internationella marknader kan förbättra kundupplevelsen genom att lokalisera sina e-handelsplattformar och sin kundsupport.

Utbildningsinstitutioner som erbjuder onlinekurser, e-learningplattformar och utbildningsprogram kan utöka sin räckvidd genom att tillhandahålla innehåll på olika språk och tillgodose olika inlärningsstilar.

Medieföretag som distribuerar innehåll som filmer, TV-program och streamingtjänster kan locka en global publik genom att erbjuda undertexter, dubbning och lokaliserat innehåll. Låt oss ta barn- och familjefilmen Det regnar köttbullar. I Israel har filmen titeln ”It’s Raining Falafel”. Anledningen är ganska enkel: israelerna är inte så bekanta med köttbullar, medan falafel är en lokal stapelvara.

Myndigheter och organisationer som tillhandahåller offentliga tjänster kan använda lokalisering för att kommunicera effektivt med medborgarna på deras modersmål och följa lokala bestämmelser. Ideella organisationer som arbetar internationellt kan nå ut till en bredare publik genom att lokalisera sina webbplatser, kommunikationsmaterial och donationsplattformar.

Reseföretag, flygbolag och företag som arbetar med gästfrihet kan använda lokalisering för att tillhandahålla information, bokningstjänster och kundsupport på flera språk. Airbnb är en av framgångsberättelserna när det gäller lokalisering av resebranschen. I en artikel av Salvatore Giammarresi, lokaliseringschef på Airbnb, får vi veta att lokalisering ses som en grundläggande tillgång på den välkända marknadsplatsen för delade bostäder, och att innehållet på deras webbplats finns tillgängligt på mer än 60 språk.

Även småföretag och nystartade företag med globala ambitioner kan använda lokalisering för att få konkurrensfördelar och bygga upp varumärkeskännedom på olika marknader. I grund och botten kan alla som vill nå ut till en mångsidig eller internationell publik dra nytta av programvarulokalisering.

Vad kan man lokalisera?

Lokalisering av operativsystem och systemprogramvara

Operativsystem som Windows, macOS och Linux är ofta lokaliserade för att stödja olika språk och regioner. Det innebär att man översätter användargränssnitt, systemmeddelanden, menyer, dialogrutor med mera till olika språk. IBM:s operativsystem erbjuder till exempel stöd för flera språk. Detta stöd gör det möjligt för användarna att interagera med systemet på det språk de föredrar, samtidigt som det säkerställer att resultaten överensstämmer med kulturella normer. Deras nationella språkstöd omfattar två grundläggande komponenter: globalisering och lokalisering.

Lokalisering av appar

Lokalisering av appar innebär att mobilappar eller datorprogram anpassas till olika språk och kulturella preferenser. Detta inkluderar översättning av element i användargränssnittet, knappar, etiketter och innehåll i appen. Utvecklare måste också ta hänsyn till regionala skillnader i datumformat, valutor och andra relevanta data. Lokalisering förbättrar användarupplevelsen och gör apparna mer tillgängliga för en global publik.

Lokalisering av webbplats

Lokalisering av webbplatser innebär att man översätter webbinnehåll och anpassar designelement för att tillgodose specifika målgrupper. Detta omfattar inte bara textinnehåll utan även bilder, videor och komponenter för användargränssnitt. Lokalisering av webbplatser innebär också att man tar hänsyn till kulturella särdrag och preferenser för att skapa en sömlös upplevelse för användare runt om i världen.

Lokalisering av spel

Lokalisering av spel är processen att anpassa videospel till olika språk och kulturer. Det handlar inte bara om att översätta dialogen, utan även om att ändra grafik, ljud, användargränssnitt och till och med spelelement så att de passar olika målgrupper. Spelutvecklare måste också vara medvetna om kulturella referenser, humor och tabun som kan skilja sig mellan olika regioner.

Aspekter inom programvarulokalisering

Det finns flera olika typer av programvarulokalisering för att tillgodose olika aspekter av att anpassa av programvara för olika regioner och språk:

Användargränssnitt (UI)

Detta är det vanligaste, där texten och de grafiska elementen i användargränssnittet översätts till målspråket. Det innebär att översätta menyetiketter, knappar, dialogrutor, felmeddelanden och andra användarorienterade element.

Ljud och video

För programvara som innehåller ljud- eller videoinnehåll, t.ex. multimediaapplikationer eller videospel, innebär lokalisering översättning av talad dialog, undertexter, voiceovers och andra audiovisuella element.

Dokumentation

Det innebär att översätta användarhandböcker, hjälpfiler, onlinedokumentation och annat tekniskt innehåll som är kopplat till programvaran. Tydlig och korrekt dokumentation är avgörande för att användarna ska förstå och effektivt kunna använda programvaran.

Kultur

Det går utöver språköversättning och innebär att programvaran anpassas till målmarknadens kulturella normer, praxis och känslighet. Det kan handla om att justera visuella element, färger, symboler och till och med designlayouter så att de stämmer bättre överens med den lokala kulturen.

Datum- och tidsformat

Olika regioner använder olika datum- och tidsformat. Att anpassa programvaran så att datum, tider och kalendrar visas i det format som målgruppen känner till är en del av denna typ av lokalisering.

Nummer- och valutaformat

I likhet med datum- och tidsformat representeras siffror och valutor på olika sätt i olika regioner. Att anpassa programvaran för att visa siffror och valutavärden enligt de lokala konventionerna är viktigt för användarens förståelse.

Tangentbord och inmatningsmetoder

Olika språk och regioner kan använda olika tangentbordslayouter och inmatningsmetoder. Att säkerställa att programvaran stöder lokala tangentbordslayouter och inmatningsmetoder är avgörande för användarvänligheten.

Efterlevnad av lagar och regler

Viss programvara kan behöva uppfylla lokala lagar och förordningar. Denna typ av lokalisering innebär att man införlivar juridiska ansvarsfriskrivningar, användarvillkor, sekretesspolicyer och annan juridisk dokumentation som är specifik för målregionen.

Testning och kvalitetssäkring

Varje lokaliserad version av programvaran måste testas noggrant för att säkerställa att alla delar fungerar korrekt och att användarupplevelsen är konsekvent och intuitiv.

Funktion

I vissa fall kan vissa funktioner eller egenskaper behöva anpassas eller till och med utelämnas för att anpassas till målgruppens preferenser eller behov.

Tidszon

Programvara som innehåller schemaläggning, påminnelser eller tidskänsliga uppgifter kan behöva ta hänsyn till de lokala tidszonerna på målmarknaden.

Dessa aspekter kan kombineras och anpassas baserat på de specifika kraven för programvaran och målgruppen. En lyckad lokaliseringsprocess för programvara tar hänsyn till språkliga, kulturella och tekniska aspekter samt användarupplevelsen för att ge användare över hela världen en smidig och effektiv upplevelse.

Typer av lokaliseringsplattformar

Lokaliseringsplattformar finns i olika former, alla utformade för att underlätta processen med att anpassa innehåll och programvara för olika språk, kulturer och regioner. En viktig typ representeras av Translation Management Systems (TMS), som är utformade för att hantera översättning av innehåll och tillgångar. De innehåller ofta funktioner som arbetsflödeshantering, översättningsminne och terminologihantering.

Content Management Systems (CMS) med lokaliseringsfunktioner används för att hantera webbplatsens innehåll, och vissa CMS-plattformar har inbyggda lokaliseringsfunktioner. Globalization Management Systems (GMS) tar ett bredare grepp om internationalisering och tar även upp kulturell anpassning, regionalisering och global efterlevnad.

Sedan har vi de lokala plattformarna, som installeras och körs på organisationens egna servrar. Plattformar för programvarulokalisering är skräddarsydda för att lokalisera både programvara och appar och hanterar tekniska aspekter. Slutligen erbjuder hybridplattformar en mer heltäckande lösning. En hybridplattform kan till exempel integrera TMS-funktioner med lokaliseringsfunktioner för marknadsföring.

Lokalisering i olika metoder för utveckling av programvara

Vattenfallsutveckling

Vattenfallsmodellen är en linjär och sekventiell metod för utveckling av programvara. Den kännetecknas av olika faser, där varje fas avslutas innan man går vidare till nästa. Även om den är mindre vanlig i det snabbt föränderliga programvarulandskapet, kan den fortfarande vara relevant i vissa lokaliseringsscenarier.

Vattenfallsmodellen kan ge ett strukturerat tillvägagångssätt för lokalisering, men den har sina begränsningar. Den förutsätter att alla krav är kända på förhand och kan vara svår att anpassa till förändringar. Eftersom språk, kultur och användarfeedback är dynamiska faktorer är det inte säkert att detta tillvägagångssätt är det mest flexibla för lokalisering.

Agile-metoden

Agile är en populär metod för mjukvaruutveckling som fokuserar på iterativ och inkrementell utveckling, samarbete och flexibilitet när det gäller att reagera på förändringar. När det gäller programvarulokalisering kan Agile-metodiken anpassas för att säkerställa att lokaliseringsprocessen integreras sömlöst i utvecklingscykeln. Metoden betonar nära samarbete mellan tvärfunktionella team, täta iterationer och leverans av fungerande programvara i korta cykler.

I en rapport från Project Management Institute får vi veta att allt fler organisationer använder Agile som projektledningsmetod. Över 70 procent av de tillfrågade organisationerna uppgav att de använder Agile-metoden i sina projekt, antingen ibland, ofta eller alltid.

Kontinuerlig lokalisering är en förlängning av Agiles principer som syftar till att hålla programvaruinnehållet uppdaterat på flera språk under hela utvecklingslivscykeln. Det minskar tidsglappet mellan innehållsskapande och översättning, vilket leder till snabbare lanseringar på flera språk och bättre användarupplevelser för globala målgrupper.

Implementering av DevOps

DevOps kan antingen ses som en utveckling av agila metoder eller som en viktig komponent som saknades i det agila ramverket. Det är en strävan att utnyttja de framsteg som gjorts med agila metoder och implementera dem i operativa processer.

DevOps kan avsevärt förbättra lokaliseringsprocessen genom att effektivisera lanseringen av lokaliserad programvara och lokaliserat innehåll, förbättra samarbetet mellan utvecklings- och lokaliseringsteam och säkerställa konsekventa och högkvalitativa användarupplevelser på olika språk och i olika regioner.

Metoden främjar kontinuerlig integration, automatiserad testning, kontinuerlig leverans och kontinuerlig övervakning. Genom att integrera DevOps principer i lokaliseringsprocessen kan ni uppnå effektiva och tillförlitliga lokaliseringscykler. Resultatet är snabbare lanseringar av högkvalitativ lokaliserad programvara, förbättrat samarbete mellan team och förmågan att snabbt reagera på förändringar på den globala marknaden och i användarnas behov.

Hur man väljer en lokaliseringsplattform

Att välja rätt lokaliseringsplattform kräver en genomtänkt strategi som tar hänsyn till era specifika behov och mål. Börja med att förstå projektets omfattning, vilka språk som är aktuella och teamets kapacitet.

Se till att plattformen kan hantera projektets omfattning, från små projekt till stora, pågående initiativ. Ta sedan reda på hur väl plattformen kan integreras med era befintliga verktyg, innehållshanteringssystem och utvecklingsprocesser. Leta efter automatiseringsfunktioner som effektiviserar översättningsarbetsflöden, minskar det manuella arbetet och säkerställer konsekvent kvalitet.

Samarbete är en viktig faktor att ta hänsyn till. Utvärdera plattformens förmåga att underlätta samarbetet mellan teammedlemmar, översättare och intressenter i olika tidszoner. Dessutom bör du prioritera plattformar som är användarvänliga och intuitiva för både ditt team och externa medarbetare. Kontrollera också om plattformen erbjuder resurser, kundsupport och hjälp vid problem.

I slutändan bör rätt lokaliseringsplattform anpassas till projektets mål, teamdynamik och tekniska krav. Gör grundliga undersökningar, överväg försöksperioder och inhämta synpunkter från intressenter för att fatta ett välgrundat beslut.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök