CE

Sök
Stäng denna sökruta.
CEöversättningsbyråInkonsekvenser i översättningar och hur man undviker dem

Inkonsekvenser i översättningar och hur man undviker dem

Innehållsförteckning

När ett översättningsprojekt är mycket omfattande är det vanligast att man delar upp översättningen mellan olika lingvister för att påskynda processen och på så sätt kunna leverera projektet så snabbt som möjligt. Det är nästan aldrig så att det finns obegränsat med tid för att slutföra ett projekt.

Men genom att blanda in flera översättare i leken öppnar vi också dörren för en potentiell översättningsfiende: inkonsekvens. Ett ord, en term eller ett uttryck som upprepas i texten kan till exempel översättas på olika sätt av olika översättare, vilket kan leda till förvirring och missförstånd hos läsaren. När vi läser ett dokument och upptäcker att ett ord har översatts på tre olika sätt är det första vi frågar oss: Vilken är den korrekta översättningen? I det givna sammanhanget är kanske bara en av dem lämplig. Eller så är fungerar alla tre lika bra, vilket bara gör dokumentets vokabulär mer varierat.

För att lösa den här typen av problem och göra terminologin enhetlig använder vi oss av redigeringssteget, där även andra aspekter som stavning, grammatik och felöversättningar korrigeras. När det finns flera översättare är det därför idealiskt att det finns en enda redaktör som har en överblick och kan jämna ut eventuella rynkor.

Bristen på enhetlighet blir en ännu större risk när det gäller ett flerspråkigt projekt. Detta innebär att det kan finnas en redaktör per språk, eftersom det knappast finns någon som behärskar alla språk och som kan se till att alla översättningar så att säga är i harmoni med varandra. Här handlar det inte bara om ord som översätts på olika sätt, utan också om ord som kan eller inte kan översättas till olika språk, som till exempel namn på produkter, institutioner, filmer och TV-karaktärer osv. Ibland finns det tydliga instruktioner redan från början om vad som ska översättas och inte. I andra fall är det översättaren som bestämmer, eftersom det i slutändan är han eller hon som är mest förtrogen med kulturen och sedvänjorna i det land eller den region där dokumentet kommer att presenteras.

Den bästa lösningen är att ge översättningsgruppen så mycket referensinformation som möjligt. Det kan vara kompletterande material för att bättre förstå sammanhanget, tidigare översättningar med liknande vokabulär och naturligtvis ordlistor, terminologiska databaser och översättningsminnen. På så sätt kan vi garantera att innehållet i en text är konsekvent och följa samma linje som hålls i övriga, tidigare översatta dokument.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök