CE

Sök
Stäng denna sökruta.
CEwebbutvecklingI spellokaliseringens värld

I spellokaliseringens värld

Spellokalisering är avgörande för att spelutvecklare ska kunna utnyttja globala marknader och tillgodose en bredare spelarbas. Det innebär mycket mer än bara översättning, eftersom det kräver en grundläggande förståelse för kulturella nyanser, språklig expertis och en passion för att upprätthålla integriteten i spelets innehåll samtidigt som det görs tillgängligt för en mångfaldig publik.

Vad är spellokalisering?

Spellokalisering avser processen för att anpassa videospel och deras innehåll för att göra dem kulturellt och språkligt lämpliga för olika målmarknader eller regioner. Detta innebär översättning av text, ljud och grafik, samt att göra justeringar i spel, grafik och även i kulturella referenser för att säkerställa att spelare i olika länder fullt ut kan njuta av och förstå spelet. Spellokalisering är avgörande för att skapa en mer uppslukande och engagerande upplevelse för spelare som talar olika språk och har olika kulturella bakgrunder.

Vikten av spellokalisering

I ett globaliserat spellandskap är lokalisering av spel inte bara en fråga om lyx, det är en strategisk nödvändighet. Utvecklare som investerar i en grundläggande och genomtänkt spellokalisering kan skapa varaktig inverkan, bygga en stark spelarbas och etablera sig som inflytelserika aktörer i branschen.

Spellokalisering gör det möjligt för utvecklare att utnyttja internationella marknader och utöka sin spelarbas och intäktspotential. Spelare är mer benägna att engagera sig i ett spel som är tillgängligt på deras modersmål, vilket gör lokalisering till en avgörande strategi för att maximera marknadens räckvidd.

Spelare är mer benägna att vara engagerade och att investera mer i ett spel när de kan förstå historien, karaktärerna, målen och instruktionerna. Lokalisering förbättrar spelarens hängivenhet och hjälper dem att få kontakt med spelet på en djupare nivå.

Vi glömmer inte heller efterlevnaden av lagar och regler. Olika länder har olika lagliga och reglerande krav på videospelsinnehåll, som åldersgränser och innehållsbegränsningar. Lokalisering säkerställer att spelet följer dessa regler på varje målmarknad.

Processen att lokalisera spel

Processen att lokalisera spel är en komplex och mångfacetterad strävan i flera steg för att säkerställa att spelet blir effektivt anpassat för olika målmarknader. Här är en översikt över de typiska steg som ingår i spellokalisering:

Planering före lokalisering

En marknadsanalys genomförs först. Lokaliseringsteamet undersöker målmarknaderna för att förstå de kulturella preferenserna, språkkraven och regleringsstandarderna. Därefter bestäms de resurser, den budget och tidslinje som behövs för lokaliseringsprocessen.

Exempel på innehåll

Innehållsextrahering innebär insamling av all text, dialoger, menyer och instruktioner för översättning av spelet. Och likadant för berättarröster, ljudeffekter och musik, eftersom dessa också kräver lokalisering.

Översättning och lokalisering

Allt material översätts sedan till målspråken samtidigt som man säkerställer noggrannhet, kulturell medvetenhet och bevarar det ursprungliga sammanhanget. Kulturella referenser, idiom, skämt och annat innehåll som kanske inte skapar mening eller kan vara stötande i målkulturen bör också justeras.
Nya berättarröster spelas in, eller befintliga omarbetas. Detta görs för att matcha karaktärernas läppsynkronisering och ton och samtidigt bibehålla samma betydelse och mening.

Lokalisering av användargränssnitt (UI)

Layout och design av användargränssnitt modifieras för att rymma olika språk och alfabet. Detsamma gäller för knappetiketter och ikoner, som bör passa målspråket samtidigt som de behåller tydligheten. Bilder, ikoner och grafik som innehåller text är också anpassade till målspråket.

Kvalitetssäkring (QA) och testning

Spellokaliseringstestning är ett av de sista stegen i processen. Det är här ett team testar det lokaliserade innehållet i fråga om språklig överensstämmelse, kulturell lämplighet, tekniska buggar och användargränssnittsproblem. Funktionell testning utförs för att säkerställa att spelmekanik, kontroller och interaktioner är intakta efter lokalisering. Eventuella problem som upptäcks under testning dokumenteras och rapporteras. Buggarna löses sedan, vilket säkerställer att det lokaliserade innehållet fungerar sömlöst.

Inlämning och godkännande

Man måste också se till att det lokaliserade spelet följer regionala regler, åldersgränser och juridiska krav. Slutligen lämnas det lokaliserade spelet till plattformsinnehavare och certifieringsmyndigheter för godkännande.

Stöd efter genomförd lokalisering

Lokaliseringsprocessen blir aldrig riktigt klar då teamet fortsätter att stödja spelet med lokaliserade uppdateringar, patchar och nedladdningsbart innehåll. Spelarfeedback från olika regioner är till stor hjälp, och justeringar görs efter behov.

Bästa sättet för lokalisering av spel

Effektiv videospelslokalisering innebär en kombination av noggrann planering, uppmärksamhet på detaljer och en grundläggande förståelse för kulturella nyanser. Här är några bra förhållningsregler att följa när du lokaliserar spel:

  • Ta hänsyn till lokaliseringen i spelutvecklingsprocessen från början. Detta möjliggör en smidigare integration av lokaliserat innehåll och undviker sista minuten-stress.
  • Förstå målkulturens preferenser, känsliga områden och tabun. Denna kunskap är avgörande för att anpassa innehållet på lämpligt sätt och undvika kulturella missförstånd.
  • Främja öppen kommunikation och samarbete mellan utvecklingsteamet, lokaliseringsteamet, översättare och testare.
  • Upprätthålla en enhetlighet i terminologi, karaktärsnamn och världsuppbyggande i alla lokaliserade versioner.
  • Sträva efter naturliga och kontextuellt lämpliga översättningar snarare än strikta ord-för-ord-översättningar.
  • Tillhandahålla omfattande lokaliseringssatser till översättare och röstskådespelare. Dessa kit bör innehålla sammanhang, teckenprofiler, ordlistor och eventuella särskilda instruktioner för att skapa generell överensstämmelse.
  • Utveckla spelkoden med lokalisering i åtanke. Separera textsträngar från koden, använda variabla platshållare för dynamiskt innehåll och möjliggöra enkel integration av nya språk.
  • Testa noga lokaliserat innehåll för att säkerställa exakthet, funktionalitet och kulturell lämplighet.
  • Uppmuntra spelare att ge feedback om det lokaliserade innehållet.

Utmaningar med att lokalisera spel

Spellokalisering kan vara en komplex och utmanande process beroende på en mängd olika faktorer. Att översätta kulturella referenser, idiom, humor och slang kan vara utmanande, eftersom dessa element ofta inte har direkta motsvarigheter på andra språk.

Vissa språk använder icke-alfabetiska skript (till exempel kinesiska, japanska och arabiska), vilket kräver olika designöverväganden för användargränssnitt, teckensnitt och textlayout.

Spelkod, teckensnitt och kapacitetsbegränsningar kan påverka genomförandet av lokaliserad text och grafik. Att ta hänsyn till tekniska begränsningar samtidigt som kvaliteten på det lokaliserade innehållet upprätthålls kräver noggrann planering.

Att lokalisera ett videospel för olika plattformar (PC, konsol, mobil) och olika distributionsmetoder (fysiska kopior, digitala nedladdningar) kräver att innehållet anpassas för att passa kraven för varje plattform.

Sammanfattning

Spellokalisering är avgörande för att nå spelare globalt. När spelindustrin utvecklas förblir effektiv lokalisering ett smart sätt att säkerställa internationell framgång. Verktyg kan ha en betydande inverkan på att effektivisera videospelets lokaliseringsprocess genom att tillhandahålla en centraliserad plattform för att hantera översättningar, underlätta samarbete mellan teammedlemmar och erbjuda lösningar som upprätthåller konsekvens och kvalitet på olika språk.

Få mer information

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök