CE

Sök
Stäng denna sökruta.
CEöversättningsbyråHur hanterar vi feedback från våra kunder?

Hur hanterar vi feedback från våra kunder?

Innehållsförteckning

Det händer ofta att kunden kommer med kommentarer efter att ett jobb är utfört och levererat. I vissa fall är det för att tacka och gratulera oss till väl utfört arbete, men i andra fall är det för att be oss ändra något i vår översättning.

Om det rör sig om faktiska misstag måste vi be om ursäkt och genomföra ändringarna, för när allt kommer omkring är det mänskligt att fela. Problemet uppstår när kunden ber oss rätta något som i själva verket inte är ett fel, utan ett önskemål från kunden. Det är där som frågan uppstår: Vad gör vi med feedbacken? Ska vi göra ändringarna eller inte? Ska vi ta ut en extra avgift? Varje situation är unik och vilken lösning som är bäst avgörs från fall till fall.

Det är sant att alla gör misstag, men om det är ett flertal fel i en text är det ett allvarligt problem. Det första vi måste göra är att alltid sträva efter att leverera arbeten som inte innehåller några fel (av något slag, men framför allt inte stavfel, grammatik eller inkonsekvenser), eftersom dessa är lätta att upptäcka även om kunden inte behärskar språket på avancerad nivå. Det räcker till exempel med att ha grundläggande kunskaper i spanska för att inse att det finns två fel i meningen ”Presione la boton rojo para salir”. I vissa fall, som till exempel när det rör sig om diagram eller tabeller, är det också lätt att se om två exakt identiska meningar på originalspråket har två olika översättningar. Vi kan undvika denna typ av fel genom att alltid använda stavningskontroll och verktygen för kvalitetskontroll. Även om det kan låta som en självklarhet, är det ofta tidsbrist som gör att vi hoppar över detta steg.

Om vi ser till att leverera en text som är språkligt konsekvent och korrekt kommer alla ändringar som kunden eventuellt begär handla om övriga önskemål och vi kommer att ha fler möjligheter att ”förhandla”. En möjlighet är att klienten anger önskemål om ändringar och att dessa är giltiga alternativ på målspråket, som till exempel att använda termen ”liver transplant” i stället för ”hepatic transplantation”. I sådana fall kan det räcka med ett enkelt ”sök och ersätt” för att lösa problemet. Det finns dock förändringar som inte är så lätta att göra, om vi också måste korrigera omgivande ord av syntaktiska och grammatiska skäl, eftersom en ändring av en term kan påverka deklination och/eller kongruens. Detta skulle till exempel hända om vi använder termen ”nurses” och kunden föredrar ”nursing staff”.

Andra gånger händer det att klientens önskemål inte är korrekta formuleringar eller termer på målspråket, till exempel om vi blir ombedda att använda meningar som ”Los ladrones entraron a la casa, robándose todo” (gerundio de posterioridad) eller ”Enviaremos una carta explicando los motivos” (gerundio adjetivado). I dessa fall måste vi förklara för honom att dessa formuleringar inte är korrekta på spanska och varför det är så. Efter vår professionella förklaring kommer kunden sannolikt att vara nöjdare med vårt arbete och acceptera vår originalversion. Men det kan också hända att de insisterar på att vi ska använda deras version. Om ändringarna tillämpas är det mycket viktigt att klargöra för kunden att deras önskemål inte är det bästa alternativet och att de gör detta val på egen risk.

Oftast är de ändringar som kunden begär en blandning av korrekta och felaktiga alternativ. Innan vi gör ändringarna eller ger kunden återkoppling på den feedback vi fått måste vi noggrant analysera varje enskilt fall och kunna förklara varför det är lämpligt eller olämpligt att göra en ändring. Vi måste informera kunden om att detta arbete tar tid och att det, i vissa fall, kan hända att vi måste läsa om hela texten för att se till att ändringarna inte ger upphov till nya fel. Allt detta hjälper oss att beräkna hur lång tid ändringen kommer att ta och om vi behöver fakturera extra för att utföra den.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök