CE

Sök
Stäng denna sökruta.
CEöversättningsbyråBygg upp ditt lokaliseringsteam

Bygg upp ditt lokaliseringsteam

Innehållsförteckning

I dagens sammanlänkade värld utökar företag av alla storlekar sin räckvidd utanför landsgränser och till internationella marknader. För att frodas i detta globala landskap måste företag tala sina målgruppers språk, både bildligt och bokstavligt. Det är här ett välstrukturerat och kompetent lokaliseringsteam kommer in i bilden.

I den här artikeln fördjupar vi oss i den viktiga roll som ett lokaliseringsteam spelar i framgången för globala företag, genom att utforska viktiga medlemmar och deras arbete.

Vad är ett lokaliseringsteam?

Ett lokaliseringsteam är en grupp yrkesverksamma som ansvarar för att anpassa innehåll, produkter eller tjänster från ett språk eller kulturellt sammanhang till ett annat. Det primära målet för ett lokaliseringsteam är att säkerställa att det översatta eller anpassade materialet är kulturellt relevant, språkligt korrekt och funktionellt lämpligt för målgruppen i en viss region eller plats.

Lokaliseringsteam samarbetar för att säkerställa att slutprodukten eller innehållet framställs på ett sätt som känns naturligt för målgruppen och respekterar lokala seder, idiom och kulturella nyanser. De uppmärksammar också tekniska och funktionella aspekter för att säkerställa att den lokaliserade versionen fungerar sömlöst på målmarknaden. Effektiv kommunikation och samarbete inom teamet är viktigt för att leverera högkvalitativt lokaliserat material eller produkter.

Varför du behöver dem

Ett lokaliseringsteam är avgörande för företag som vill frodas i en globaliserad värld och effektivt interagera med olika målgrupper. Det hjälper företag att skräddarsy sina produkter och innehåll till specifika marknader, vilket leder till bättre kommunikation, större kundnöjdhet och ökad marknadskonkurrenskraft.

Att erbjuda lokaliserade produkter eller innehåll kan ge ett företag en konkurrensfördel på globala marknader. Ett lokaliseringsteam säkerställer att varumärkeselement och kärnbudskap förblir intakta över olika språk och kulturer. Dessutom kan dessa specialister också se till att innehållet och produkterna efterlever lokala lagar och standarder, vilket undviker missförstånd, juridiska frågor och skadat rykte.

Olika roller i ett lokaliseringsteam

Lokalisering innebär mer än bara översättning; det omfattar en mängd uppgifter som gör innehåll eller produkter kulturellt och kontextuellt lämpliga. Storleken på ett lokaliseringsteam kan variera avsevärt beroende på flera faktorer inklusive omfattningen av lokaliseringsbehovet, antalet målspråk och regioner, innehållets eller produkternas komplexitet och företagets resurser. Ett typiskt lokaliseringsteam kan bestå av följande roller.

Projektledare

En projektledare för ett lokaliseringsteam spelar en avgörande roll för att övervaka och hantera hela lokaliseringsprocessen för att säkerställa en framgångsrik anpassning av innehåll, produkter eller tjänster för olika språk och regioner. Deras ansvar omfattar ett brett spektrum av uppgifter för att säkerställa att projektet slutförs i tid, inom budget och med hög kvalitet.

Projektledaren börjar med att definiera projektmål, omfattning och krav. De identifierar och tilldelar de nödvändiga resurserna, inklusive översättare, redaktörer, ingenjörer och eventuella externa återförsäljare eller språktjänstleverantörer (LSP). Andra uppgifter inkluderar att övervaka kvalitetssäkringsprocesser, identifiera potentiella risker och utmaningar och hitta lösningar snabbt och effektivt för att hålla projektet på rätt spår.

I slutändan är deras mål att säkerställa kundnöjdhet genom att leverera högkvalitativt lokaliserat material eller produkter som uppfyller företagets mål och målmarknadens behov.

Landslokaliseringsansvarig

En landslokaliseringsansvarig, även känd som en landsmanager eller lokaliseringsledare, är en yrkesverksam som ansvarar för att övervaka och hantera ett företags eller en organisations lokaliseringsinsatser i ett specifikt land eller region. Deras roll är avgörande för att anpassa produkter, tjänster och innehåll för att tillgodose de unika kulturella, språkliga, reglerande och marknadsspecifika behoven på just den platsen.

Huvudsakliga ansvarsområden inkluderar marknadsundersökningar, teamledning, hantering av leverantörskedjan, regulatorisk efterlevnad, marknadsföring, krishantering och intäktsgenerering, med det övergripande målet att bygga en stark närvaro och varumärkesrykte på målplatsen.

Internationaliseringsspecialist

En internationaliseringsspecialist är en yrkesverksam som specialiserat sig på att förbereda programvara, webbplatser eller produkter för globala marknader. Deras primära fokus är att göra dessa digitala tillgångar kulturellt och språkligt anpassningsbara till olika regioner och språk.

De arbetar nära utvecklare för att internationalisera kodbasen. Detta innebär att implementera bästa praxis för kodning, teckenuppsättningar och hantering av flerspråkigt innehåll. Internationaliseringsspecialister ser till att programvaran kan tillgodose olika språk, datumformat, valutor och andra regionspecifika element.

Utvecklare av lokaliseringsprogramvara

En programvaruutvecklare eller utvecklare av lokaliseringsprogramvara är någon som fokuserar på att skapa och underhålla programvarusystem, applikationer eller plattformar som enkelt kan lokaliseras och anpassas för olika språk, regioner och kulturer.

De säkerställer att programvaran hanterar Unicode-tecken korrekt och använder korrekta teckenkodningsstandarder, vilket möjliggör visning av olika skript och tecken från olika språk. Det är också viktigt att deras programvara kan tillgodose dynamiska innehållsförändringar, till exempel textexpansion och -sammandragning när du växlar mellan språk.

En utvecklare av lokaliseringsprogramvara skapar och underhåller också lokaliserings-API:er (Application Programming Interfaces), skapar resursfiler eller resurspaket som lagrar lokaliserat innehåll, implementerar formateringsfunktionalitet för datum och tid, utvecklar innehållshanteringsfunktioner med mera.

Kvalitetssäkringsspecialist

En kvalitetssäkringsspecialist (QA) är en yrkesverksam som ansvarar för att säkerställa noggrannhet, kvalitet och funktionalitet för lokaliserat innehåll, produkter eller tjänster innan de släpps till målgruppen på olika språk och regioner. Deras roll är avgörande för att leverera högkvalitativt, kulturellt lämpligt och språkligt korrekt material.

Testplanering, språklig testning, funktionstestning, UI- och layouttestning, UX-testning, lokalspecifik testning, testautomatisering, regressionstestning och felrapportering är bara några av de uppgifter som dessa lokaliseringsspecialister ansvarar för. På det hela taget är kvalitetssäkring en pågående uppgift för både testare och hela lokaliseringsteamet.

Designer

En lokaliseringsdesigner är en yrkesman som specialiserat sig på att anpassa visuella element och grafisk design för internationella marknader och olika kulturella sammanhang. Deras roll är att säkerställa att utformningen av produkter, webbplatser eller marknadsföringsmaterial är kulturellt lämpligt, visuellt tilltalande och funktionella i olika regioner och språk.

Som Spotify-experter säger, ”att designa för lokalisering kräver avsiktligt tänkande.” De arbetar med lingvister för att säkerställa skalbarheten för skrift- och designvalen på internationell nivå. Designkontroller, lokaliseringsanalyser och allmän feedback är grundläggande för lokaliseringsdesigners i deras arbete.

Detta kan innebära att ändra visuella element som grafik, bilder, ikoner och symboler, men också att justera typografi och textlayout för att tillgodose textexpansion eller -sammandragning på olika språk. I sitt jobb använder lokaliseringsdesigners både design- och grafikprogramvara samt lokaliseringsplattformar för att effektivisera designprocessen och samarbeta med andra teammedlemmar.

Dataförvaltare

En dataförvaltare är en yrkesverksam som ansvarar för att hantera och underhålla data relaterade till lokaliserings- och översättningsprojekt inom en organisation. Deras roll innebär att säkerställa noggrannhet, konsekvens och integritet för data som används i lokaliseringsprocessen. Detta innebär också att etablera och genomdriva policyer för datastyrning, standarder och bästa praxis för att upprätthålla datakvalitet och konsekvens mellan lokaliseringsprojekt.

Översättare

En lokaliseringsöversättare är en specialiserad yrkesverksam som ansvarar för att översätta innehåll från ett språk till ett annat samtidigt som man beaktar kulturella och språkliga nyanser, regionala preferenser och sammanhang för att säkerställa att det översatta innehållet är kulturellt lämpligt och resonerar med målgruppen.

De säkerställer översättningens språkliga noggrannhet, inklusive korrekt grammatik, syntax, stavning, skiljetecken och ordförråd på målspråket. Det är också viktigt att de undviker idiomatiska uttryck, referenser eller innehåll som kan vara olämpligt eller stötande i målkulturen.

Enligt verifierad marknadsundersökning värderades marknaden för översättningstjänster till 39,37 miljarder dollar 2020 och förväntas nå 46,22 miljarder dollar år 2028. I dagens värld, för att upprätthålla konkurrenskraften på den globala marknaden, kräver företag förstklassiga översättningar. Därför kommer det inte som någon överraskning att översättare är oumbärliga yrkesverksamma för alla lokaliseringsteam.

Innehållsförfattare

En innehållsförfattare för lokalisering är en specialiserad författare som fokuserar på att skapa och anpassa skriftligt innehåll för internationell publik och olika språkliga och kulturella sammanhang. Deras primära roll är att producera innehåll som är kulturellt lämpligt, språkligt korrekt och engagerande för målgruppen i olika regioner och språk.

Innehållsredigerare

En innehållsredigerare för lokalisering är en specialiserad redaktör som fokuserar på att granska och redigera skriftligt innehåll som anpassas eller översätts för olika språk, kulturer och regioner. Deras roll innebär att säkerställa att lokaliserat innehåll upprätthåller noggrannhet, tydlighet, kulturell lämplighet och konsekvens samtidigt som det effektivt kommunicerar det avsedda budskapet till målgruppen i olika språkliga och kulturella sammanhang.

Marknadsföringsspecialist

En marknadsföringsspecialist inom lokalisering är en yrkesverksam som ansvarar för att planera, genomföra och hantera marknadsföringskampanjer och strategier för produkter eller tjänster på internationella marknader. Deras roll innebär att anpassa marknadsföringsmaterial, innehåll och strategier för att effektivt nå och engagera olika målgrupper på olika språk och kulturer.

De övervakar anpassningen av marknadsföringsinnehåll, ägnar sig åt transkreation, optimerar marknadsföringsinnehåll för sökmotorer, samordnar och genomför marknadsföringskampanjer på flera språk och regioner, hanterar och anpassar sociala medieprofiler och konton för olika marknader och mycket mer.

Lokaliseringsteammodeller

Interncentraliserad organisation

Den interncentraliserade teammodellen för en lokaliseringsavdelning är en organisationsstruktur där alla lokaliseringsaktiviteter och resurser hanteras och drivs internt inom ett enda, dedikerat team inom företaget. Denna modell kännetecknas av sammanslagningen av expertis, verktyg och processer under ett tak, vilket möjliggör större kontroll, konsekvens och effektivitet i lokaliseringsarbetet.

Den interna teammodellen erbjuder fördelar som bättre kontroll över kvalitet, konsekvens och kommunikation, samt förmågan att bygga upp intern expertis. Det kräver dock också betydande resursallokering och kontinuerliga investeringar i talang, teknik och infrastruktur.

Interndecentraliserad organisation

En intern decentraliserad teammodell för en lokaliseringsavdelning är en organisationsstruktur där lokaliseringsaktiviteter och resurser fördelas över olika avdelningar eller affärsenheter inom ett företag. I denna modell hanterar varje avdelning eller affärsenhet sina egna lokaliseringsinsatser självständigt och skräddarsyr strategier och processer för sina specifika behov.

Den interna decentraliserade teammodellen ger avdelningarna större autonomi och flexibilitet att hantera sina lokaliseringsinsatser. Det kan dock leda till utmaningar relaterade till konsekvens, samordning och kostnadsoptimering. Effektiv kommunikation och samarbete mellan avdelningar samt centraliserad tillsyn eller styrning är avgörande för att säkerställa att lokaliseringen överensstämmer med företagets globala mål och upprätthåller en konsekvent varumärkesbild.

Anställa utifrån

Att outsourca lokaliseringsbehoven till specialiserade lokaliseringsbyråer kan vara ett effektivt sätt för företag att hantera sitt globala innehåll och utöka sin räckvidd på internationella marknader. En grundlig forskning behövs för att identifiera lokaliseringsbyråer med expertis inom din bransch och målspråk/regioner. När du väl har hittat den perfekta byrån är det viktigt att skapa en återkopplingsrutin för revisioner och kvalitetskontroller samt upprätthålla öppna kommunikationslinjer för att ta itu med frågor eller problem.

Frilansare

Att arbeta med frilansande lokaliseringsspecialister kan vara ett kostnadseffektivt och flexibelt sätt för företag att hantera lokaliseringsbehoven. För ett smidigt samarbete med frilansande yrkesverksamma inom lokalisering måste företaget vara effektivt när det gäller att definiera sina lokaliseringsbehov och tillhandahålla detaljerade projektsammanfattningar. Tydlig kommunikation, väldefinierade processer och professionalism är nyckeln till framgångsrika samarbeten med frilansare inom detta område.

Verktyg som används av lokaliseringsteam

Lokaliseringsteam använder en mängd olika verktyg för att hjälpa dem att översätta och anpassa innehåll för olika språk och regioner. Några av de vanligaste verktygen är lokaliseringshanteringsplattformar (LMP) som centraliserar projekthantering, automatiserar arbetsflöden och underlättar samarbete mellan teammedlemmar. De fungerar som centraliserade nav för att hantera alla aspekter av lokalisering, från projektplanering och innehållsöversättning till kvalitetskontroll och leverans.

Maskinöversättningsverktyg (MT) som Google Translate kan användas för att generera inledande översättningar, som sedan kan efterredigeras av mänskliga översättare för noggrannhet och sammanhang. Datorstödda översättningsverktyg (Cat) däremot är utformade för att hjälpa mänskliga översättare att översätta text från ett språk till ett annat. De använder ett översättningsminne och lagrar både käll- och måltexten. Om ett liknande segment återkommer föreslår verktyget tidigare översättningar, vilket säkerställer konsekvens och sparar tid.

Innehållshanteringssystem (CMS) som WordPress möjliggör enkel innehållshantering och kan integreras med lokaliseringsverktyg för att underlätta översättning och innehållsuppdateringar. Lokaliseringsautomatisering och integrations-API:er kan automatisera olika aspekter av lokaliseringsprocessen, inklusive att extrahera och importera innehåll, uppdatera översättningar och integrera med andra system.

Verktygen för kvalitetsbedömning av översättningen hjälper till att bedöma kvaliteten på översättningar genom att kontrollera om det finns inkonsekvenser, terminologifel och efterlevnad av stilguider. Det är också värt att nämna verktygen för kulturell känslighet, eftersom de ger insikter i kulturella normer och känsligheter för att säkerställa att lokaliserat innehåll är respektfullt och lämpligt för målgruppen.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök