CE

Sök
Stäng denna sökruta.
CEöversättningsbyråBebisgester kopplade till utvecklingen av ordförråd

Bebisgester kopplade till utvecklingen av ordförråd

Innehållsförteckning

Ny forskning tyder på att familjens inkomst- och utbildningsnivå är kopplad till bebisens gestikuleringsförmåga, vilket i sin tur kan visa om ett barn kommer att utveckla starka språkkunskaper.

”Barn som gestikulerar om flera saker i sin omgivning har större ordförråd senare”, säger studieförfattaren Meredith L. Rowe. ”Och vi ser att barn från högre socioekonomiska nivåer utför fler gester.”

Studien bevisar inte att barn från mindre gynnade familjer utför färre gester och därför växer upp med mindre begränsade ordförråd. Alla bebisar följer heller inte det generella mönster som forskarna har funnit.

”Vi säger inte att allt hänger på gesterna”, säger Rowe, en postdoktoral forskare vid Chicago universitet. Men de kopplingar som upptäckts i studien hjälper dock forskarna att precisera vissa saker som verkar ha betydelse, säger hon.

Även om gesterna inte får så mycket uppmärksamhet som ord utgör de en effektiv form av kommunikation. Ta till exempel teckenspråk. Bebisar utför faktiskt gester innan de talar, säger Rowe.

I den nya studien undersökte Rowe och andra forskare 50 barn från Chicagoområdet när de var 14 månader gamla och senare igen när de var 4,5 år. Forskarna filmade 90-minuters videoklipp av barnen när de interagerade med sina familjer hemma den första sessionen och testade deras ordförråd under den andra sessionen.

Resultaten publicerades i tidningen Science den 13 feb.

Forskarna kom fram till att nivån av gester vid 14 månader var kopplad till ordförrådsnivån vid 4,5 år. Familjens inkomst och utbildning spelade också en roll. Under den första sessionen t.ex. utförde barn från höginkomsthushåll gester 24 gånger, jämfört med barnen från låginkomsthushåll som utförde gester 13 gånger. Och när båda grupperna testades i ordförråd fick barnen från höginkomstfamiljer 117 poäng jämfört med 93 poäng i den andra gruppen.

Spencer Kelly, forskare i gestikulering och docent i psykologi vid Colgate universitet i New York, säger att barn från mer privilegierade hushåll kan leva i hem med fler objekt som t.ex. leksaker och möbler. Som ett resultat kan detta ”ge fler möjligheter för föräldrar och barn att använda gester när de talar om saker”.

Det är även möjligt att barnen kan ha fler möjligheter för aktiviteter med sina familjer, eftersom de kanske har färre barn och mer fritid, säger Kelly. ”Mycket forskning har visat att denna typ av sociala aktiviteter hjälper barn att lära sig språk.”

Varför spelar allt detta någon roll? ”Utöver vad barn och föräldrar säger med sina ord är det viktigt vad de gör med sina händer för hur barn utvecklar språk”, säger Kelly. ”Dessa resultat passar med färsk forskning som visar att handgester förhöjer inlärningen och minnet i utbildningskontexter, som t.ex. att erhålla nya matematikkunskaper och lära sig nya ord på utländska språk.”

I stort sett verkar gester påverka ordförrådet, vilket är en stark förutsägelse för studenters framgång, säger Rowe. ”Om de kommer efter i sitt ordförråd kanske de inte har så stor chans att hinna ifatt.”

Nästa steg, säger hon, är att se huruvida det hjälper till att utveckla barns ordförråd genom att hjälpa dem med gester.

error: Innehållet är skyddat

CE

Sök